Ekologická likvidace vozidel – ZDARMA

Provádíme ekologickou likvidaci vysloužilých a havarovaných vozidel všech modelů, značek a stáří a to jak osobních (vč. motocyklů), tak užitkových do 3,5 tuny. Vaše vozidlo zdarma * odvezeme, zdarma ekologicky zlikvidujeme a zdarma vystavíme doklad, potřebný pro odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel

ekologická likvidace vozidel – mapa odtahu zdarma

* odtah zdarma zajišťujeme do 50 km od provozovny levnedily.cz – Přišimasy

Navíc výkup autodílů VW, Audi, Škoda a SEAT

Pouze u nás:  u vozidel značek VW, Audi, Škoda a SEAT mladších 10-ti let od Vás vykoupíme funkční a nepoškozené náhradní díly.

Kontaktujte nás


Jak postupovat:

1. Zavolejte nám a dohodněte se s námi na termínu a způsobu převzetí vozidla


Co budete potřebovat:

SOUKROMÁ VOZIDLA
 • originál nebo kopie technického průkazu vozidla
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • plnou moc
  (při zastupování majitele) *
FIREMNÍ VOZIDLA
 • originál nebo kopie technického průkazu vozidla
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • plnou moc
  (při zastupování statutárního orgánu společnosti) *

* Nejste majitelem vozidla, nebo majitel zemřel?

Pokud zastupujete majitele vozidla, budete potřebovat přiložit plnou moc – plná moc nemusí být ověřená. Pokud majitel vozidla zemřel, je potřeba doložit pravomocné rozhodnutí příslušného soudu o projednaném dědictví.

* Zastupujete firmu?

Pokud nejste osobou oprávněnou jednat jménem firmy (statutární orgán), budete potřebovat přiložit plnou moc. Plná moc nemusí být ověřená.2. Převezme Vaše vozidlo a vystavíme Vám protokol o ekologické likvidaci vozidla t.j. „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“


Pokud využijete odtahu a vyplníte a odešlete formulář na této stránce, předáme Vám „protokol“ ihned při převzetí vozidla. Jinak si opíšeme údaje z Vašeho dokladu totožnosti a z velkého technického průkazu vozidla a „protokol“ Vám vystavíme a pošleme do 2 pracovních dnů doporučeně poštou.

Pokud vozidlo dovezete do naší provozovny levnedily.cz – Přišimasy, údaje o Vašem vozidle obratem vložíme do systému a „protokol“ Vám vystavíme ihned na místě.

Z vozidla prosím sejměte registrační značky – ty budete potřebovat, spolu s originálem velkého a malého technického průkazu k odhlášení vozidla z registru motorových vozidel.

3. Odhlásíte Vaše vozidlo z registru motorových vozidel na odboru dopravně-správních agend městského úřadu


Pokud se jedná o soukromé vozidlo, obrátíte se na městský úřad dle Vašeho bydliště, v případě firemního vozidla dle místa podnikání (liší-li se od bydliště).

Co budete potřebovat:

SOUKROMÁ VOZIDLA
 • originál velkého technického průkazu
 • originál malého technického průkazu
 • protokol o ekologické likvidaci vozidla t.j. „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“
 • vyplněnou a podepsanou "Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel"
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • registrační značky vozidla
 • plnou moc (v případě, zastupování majitele)
FIREMNÍ VOZIDLA
 • originál velkého technického průkazu
 • originál malého technického průkazu
 • protokol o ekologické likvidaci vozidla t.j. „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“
 • vyplněnou a podepsanou "Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel"
 • aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • registrační značky vozidla
 • plnou moc (v případě zastupování statutárního orgánu společnosti)

» vzor formuláře „Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel“


» městské úřady, které přijímají žádosti o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

4. Ukončíte povinné ručení – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – u Vaší pojišťovny

Co budete potřebovat:

 • protokol o ekologické likvidaci vozidla t.j. „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“
  nebo
 • originál velkého technického průkazu (ve kterém je uvedeno, že vozidlo bylo trvale vyřazeno z registru motorových vozidel)

Nenechte se podvést!

Dejte si prosím pozor na to, jakou firmu pro likvidaci vašeho vozidla vyberete. V poslední době se objevují podvody, kdy vůz odveze firma, která ke zpracování autovraků není oprávněná. Taková firma vystaví majiteli neplatné, nebo dokonce falešné potvrzení, což majitel vozidla zjistí až ve chvíli, kdy přijde vůz odhlásit z evidence motorových vozidel.

Jako majitel máte povinnost vozidlo odevzdat pouze osobě nebo firmě oprávněné nakládat s autovraky podle § 37b odst.1 písm. d) zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Jediným platným dokladem o ekologické likvidaci vozidla je „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“.

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

„Potvrzení“ obsahuje unikátní kód – Identifikační číslo potvrzení v systému (IČPS) – jedinečné číslo generované informačním systémem Ministerstva životního prostředí pro sledování toku autovraků (MA ISOH). Zda byl vůz skutečně ekologicky zlikvidován si můžete ověřit on-line, přímo v systému na základě IČPS, registrační značky vozidla nebo identifikačního čísla vozidla (VIN).

» informační systém pro sledování toku autovraků MA ISOH


Provozovatel levnedily.cz je držitelem povolení k nakládání s autovraky (povolení k nakládání s nebezpečnými odpady) a je oprávněn vystavit „potvrzení“ o ekologické likvidaci vozidla.

Protokol ihned!

Vyplňte a odešlete následující formulář a protokol Vám předáme ihned při převzetí vozidla* povinné položky
© 1997–2020 Levné díly s.r.o.

Webdesign & SEO: MT studio